Soutěžte s námi v naší fotosoutěži, která je přístupná všem věkovým skupinám, profesionálům i amatérům.

Vězměte do rukou své digitální fotoaparáty a zaměřte je na vánoční atmosvéru! Každý soutěžící bude odměněn - 3 nejlepší v každé kategorii dostanou hodnotné dary z eshopu www.vsenavareni.cz

Podívejte se jaké nádherné fotografie zaslali soutěžící - prohlédnout fotografie - na co ještě čekáte, pošlete také svojí vánoční fotografii!

 

Kategorie soutěže :

1. Vánoční stromeček

2. Vánočně prostřený stůl

3. Děti, zvířata a vánoce

Svoje fotografie zasílejte na info@vsenavareni.cz do předmětu napište Soutěž a číslo kategorie, které se chcete účastnit.

(každý soutěžící může zaslat maximálně jednu fotografii do jedné soutěží kategorie)

 

Uzávěrka soutěže : 18.1.2015 18:00

Vyhlášení : 26.1.2015

Pořadatel : Apolo77.s.r.o.

Ceny: V každé kategorii si soutěžící rozdělí následující ceny z eshopu www.vsenavareni.cz -

1. místo zboží dle vlastního výběru v hodnotě 1000,-

2. místo zboží dle vlastního výběru v hodnotě 600,-

3 místo zboží dle vlastního výběru v hodnotě 300,-

 

 

Podmínky fotosoutěže:

  • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit.

  • Pořadatel může rozhodnout o nezveřejnění přihlášených fotografií nebo o jejich vyřazení ze soutěže.

  • Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé, bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních materiálů, včetně použití fotografií na sociálních sití a projektů pořadatele. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci.

  • Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

  • Soutěžící souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělění od pořadatele a jeho projektů

  • Soutěžící prohlašuje, že je autorem soutěžních fotografií. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

  • Hodnocení soutěže: jednotlivé kategorie bude hodnotit soutěžní porota